طراحی داخلی و اجرای فضای اداری، تهران، خ. قائم مقام فراهانی

طراحی داخلی و اجرای فضای اداری، تهران، خ. قائم مقام فراهانی

طراحی داخلی و اجرای فضای اداری، تهران، خ. قائم مقام فراهانی
كارفرما: شرکت فاوا موج
مساحت: 100 مترمربع
تاريخ اتمام طراحی: شهریور 95

تاریخ اتمام پروژه: دی 95

 Architecture Design 02

Architecture Design 03

Architecture Design 04

 

Architecture Design 05

Architecture Design 07

Architecture Design 08

Architecture Design

تاریخ:

22 ارديبهشت 1397

Title:

طراحی داخلی و اجرای فضای اداری، تهران، خ. قائم مقام فراهانی

مجموعه:

معماری داخلی

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی