طراحی داخلی فضاهای آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل

طراحی داخلی فضاهای آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل

طراحی داخلی فضاهای آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل
كارفرما: آقاي شمس الديني
مساحت: ١٧٢٠ مترمربع
تاريخ اتمام طراحي: ٩٤/٢/27

تصاویر بیشتر:

معماری داخلی ازگل 1

معماری داخلی ازگل 3

معماری داخلی ازگل 4

معماری داخلی ازگل 5

معماری داخلی ازگل 6

معماری داخلی ازگل 7

معماری داخلی ازگل 8

معماری داخلی ازگل 9

معماری داخلی ازگل 10

معماری داخلی ازگل 11

معماری داخلی ازگل 12

معماری داخلی ازگل 13

معماری داخلی ازگل 14

تاریخ:

03 فروردين 1396

Title:

طراحی داخلی فضاهای آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل

مجموعه:

معماری داخلی

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی