نماي آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل

نماي آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل

نماي آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل
كارفرما: آقاي شمس الديني
مساحت: ١٧٢٠ مترمربع
تاريخ اتمام طراحي: ٩٤/٢/27

تصاویر بیشتر:

نمای ساختمان 1

نمای ساختمان 2

نمای ساختمان 3

نمای ساختمان4

نمای ساختمان 5

نمای ساختمان 6

نمای ساختمان 7

نمای ساختمان 8

نمای ساختمان 9

 

نمای ساختمان 12

نمای ساختمان 13

نمای ساختمان 14

 

تاریخ:

03 فروردين 1396

Title:

نماي آپارتمان مسكوني ،تهران، ازگل

مجموعه:

نمای ساختمان

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی