طراحی ساختمان اداری داخل سالن انبار

طراحی ساختمان اداری داخل سالن انبار

طراحی ساختمان اداری داخل سالن انبار
مكان قزوین
كارفرما شركت توسعه بازار راسن
مساحت ٣١١ مترمربع
تاریخ اتمام پروژه ٩٣/٠٦/٣١
Office building inside existing storehouse
Qazvin_Iran
Area: 311 sq.m.
Completion: 9/22/94

تصاویر بیشتر:

قبل از ساخت:

Before Construction

طرح سه بعدی:

3d Design

تاریخ:

03 فروردين 1396

Title:

طراحی ساختمان اداری داخل سالن انبار

مجموعه:

ساختمان اداری

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی