ويلای اقامت مهمانان خارجی

ويلای اقامت مهمانان خارجی

ويلاي اقامت مهمانان خارجي
مكان: قزوين
كارفرما: شركت توسعه بازار راسن
مساحت: ١٤٨ مترمربع
تاريخ اتمام پروژه: ٩٣/٠٣/١٢
Foreign visitant villa
Qazvin-Iran
Area: 148 sq.m.
Completion: 06/02/2014

EAST ELEVATION

 

EAST ELEVATION construction

south east view

SOUTH ELEVATION

SOUTH WEST view (3d model)

WEST ELEVATION

WEST ELEVATION construction

WEST view

تاریخ:

03 فروردين 1396

Title:

ويلای اقامت مهمانان خارجی

مجموعه:

ویلا

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی