محوطه كارخانه بسته بندی كشمش

محوطه كارخانه بسته بندی كشمش

محوطه كارخانه بسته بندي كشمش
مكان: قزوين
كارفرما: شركت توسعه بازار راسن
مساحت: ٨٠٩٠ مترمربع
تاريخ اتمام پروژه: ٩٢/١١/٢٢


Raisin packing factory (site planning)
Qazvin-Iran
Client: Rossen Marker Development co.
Area: 8090 sq.m.
Completion: 2/11/2014

سایر تصاویر

aerial 921020 Before

aerial 940229 After

 

designed site plan

 

site rossen finished

 

تاریخ:

03 فروردين 1396

Title:

محوطه كارخانه بسته بندی كشمش

مجموعه:

كارخانه

مرامنامه آتلیه معماری آفرینش

همکاری با اساتید و متخصصان

انجام تحقیقات و استفاده از فناوری به روز

ارائه خدمات با حداکثر کیفیت علمی و فنی